LỊCH SỬ CHƠI GAME

ID NGƯỜI MUA LOẠI GIÁ TIỀN THỜI GIAN DANH MỤC
#41802 Nạp Thẻ +0đ 26/05 15:34 Nạp Thẻ Thành Công!
#41669 Nạp Thẻ +0đ 26/05 13:23 Nạp Thẻ Thành Công!
#5181 Vòng Quay FreeFire -0đ 15/03 22:41 Nhận được 9999 Kim Cương
#5180 Vòng Quay FreeFire -0đ 15/03 22:39 Nhận được 99990 Kim Cương
#5179 Vòng Quay FreeFire -0đ 15/03 22:39 Nhận được 99990 Kim Cương
#5178 Vòng Quay FreeFire -0đ 15/03 22:39 Nhận được 99990 Kim Cương
#2589 Nhận Quà Đăng Kí -0đ 18/12 20:58 Bạn Nhận Được 22 Kim Cương!
Dùng điện thoại , hãy vuốt bảng từ phải qua trái () để xem đầy đủ thông tin!