Nạp tiền ATM/MOMO

Chuyển khoản qua ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng online.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

CHỦ TÀI KHOẢN:

SỐ TÀI KHOẢN:

Nội dung chuyển khoản của bạn:
NAPTIEN shopdatv
Lưu ý:  Vui lòng ghi đúng nội dung chuyển khoản NAPTIEN shopdatv 994699051279912 . Nếu không hệ thống sẽ không thể cộng tiền vào tài khoản của bạn.Khuyên Lên Nạp Bằng Thẻ Cào

*Trong trường hợp ghi nhầm nội dung, shop sẽ không chịu trách nhiệm!

Nên chuyển cùng ngân hàng để nhận được tiền nhanh nhất. Nếu chuyển khác ngân hàng bạn chọn hình thức  chuyển tiền nhanh 24/7

Chuyển khoản qua ví MOMO

Chuyển khoản trên ứng dụng MOMO.

THÔNG TIN VÍ ĐIỆN TỬ

CHỦ TÀI KHOẢN: pham dung

SỐ TÀI KHOẢN: 0333165506

Nội dung chuyển khoản của bạn:
NAPTIEN shopdatv
Lưu ý:  Vui lòng ghi đúng nội dung chuyển khoản NAPTIEN shopdatv . Nếu không hệ thống sẽ không thể cộng tiền vào tài khoản của bạn.

*Trong trường hợp ghi nhầm nội dung, shop sẽ không chịu trách nhiệm!