LỊCH SỬ CHƠI GAME

ID LOẠI GIÁ PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
Dùng điện thoại , hãy vuốt bảng từ phải qua trái () để xem đầy đủ thông tin!